دیکشنری آنلاین

1- دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بلعکس+ترجمه متن……………………………کلیک کنید

2- دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بلعکس……………………………………………کلیک کنید

3- – دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بلعکس…………………………………………کلیک کنید

4- دیکشنری و فرهنگ لغت آنلاین………………………………………………………………..کلیک کنید

5- دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی نارسیس……………………………………………کلیک کنید

6- فرهنگ واژگان فارسی به فارسی، انگلیسی به فارسی و بلعکس………………….. کلیک کنید

7- سفارش ترجمه در گروه مترجمین ایران زمین…………………………………………….. کلیک کنید

8-دیکشنری آنلاین هشیار برای زبانهای روز دنیا…………………………………………….. کلیک کنید

9-مترجم متن بارانک جهت زبانهای روز دنیا ………………………………………………….. کلیک کنید

10- مترجم متن تخصصی زبان پارس ……………………………………………………………. کلیک کنید

11-مترجم متن تخصصی زبان انگلیسی شما ………………………………………………… کلیک کنید

 

 

نکته: مترجم نارسیس و بابیلون را هرگز از اینترنت دانلود نکنید مگر اینکه اطمینان از سالم بودن آن داشته باشید.

(دلیل: دستبرد کشورهای بیگانه به این نرم افزارها به عنوان هکر) 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)